Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN

mgr inż. Waldemar Zaniuk

Kontakt

tel./fax: 81 446-53-63

e-mail: info@wezan.pl

Referencje


Inwestor: PGE Dystrybucja Oddział Lublin S.A.

 • modernizacja rozdzielni sieciowej 15kV RS Odlewnia w Lublinie
 • budowa rozdzielni sieciowej 15kV RS Puławy Centrum w Puławach
 • budowa sieci elektroenergetycznej Centrum Zana D w Lublinie
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej Movement City Center tor I i II w Lublinie
 • modernizacja pomieszczeń napraw samochodów w ZE Lubartów
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej w Lublinie - rejon ul.Lubartowskiej
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej w Kraśniku - Cegielniana 1, 2
 • budowa sieci kablowej SN w Lublinie - GPZ Elektrownia Wrońska
 • rozbudowa sieci kablowej SN w Lublinie - Śródmieście cz.IV etap II i III
 • budowa sieci kablowej SN i nn w Lublinie, ul. Żeglarska, ul.Krężnicka
 • budowa kanału kablowego GPZ Elektrownia w Lublinie
 • modernizacja linii kablowych SN i nn w Lublinie, ul. Królewska, Bernardyńska
 • budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn w m. Dębówka k. LublinaInwestor: Politechnika Warszawska w Warszawie

 • roboty remontowo-modernizacyjne instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdowej w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej PW w Warszawie
 • wymiana instalacji elektrycznych oraz wykonanie okablowania strukturalnego PowerLink kat. 5e ZPAS-NET w Domu Studenckim Ustronie PW w Warszawie
 • wykonanie okablowania strukturalnego PowerLink kat. 5e ZPAS-NET oraz instalacji elektrycznej dedykowanej w Domu Studenckim Żaczek PW w Warszawie
 • wykonanie okablowania strukturalnego PowerLink kat. 5e ZPAS-NET oraz modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji gniazdowej dedykowanej w Domu Studenckim Wcześniak PW w Płocku
 • roboty remontowe w Domu Studenckim Babilon PW w Warszawie; w części A i C oraz wykonanie instalacji sieci strukturalnej PowerLink kat. 5e ZPAS-NET i elektrycznej dedykowanej w części A, B i C
 • projekt i realizacja przebudowy i nadbudowy budynku Uczelnianego Centrum Badawczego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Bytnara 25Inwestor: Lubelska Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM

 • roboty modernizacyjne w SDH BAZAR przy Al. Tysiąclecia w Lublinie
 • remont pawilonu handlowego LSS Społem przy ul. Zembrzyckiej w Lublinie
 • remont pawilonu handlowego LSS Społem przy ul. Roztocze