Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN

mgr inż. Waldemar Zaniuk

Get Adobe Flash player

Kontakt

tel./fax: 81 446-53-63

e-mail: info@wezan.pl

Pomiary


Wykonujemy pomiary elektroenergetyczne w zakresie:

 • impedancji pętli zwarcia
 • rezystancji izolacji obwodów energetycznych
 • rezystancji izolacji kabli energetycznych
 • rezystancji uziemień ochronnych
 • rezystancji izolacji silników elektrycznych
 • pomiary (badanie) wyłączników różnicowo-prądowych
 • pomiary (badanie) spawarek elektrycznych transformatorowych
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • badanie rozdzielnic SN
 • badanie transformatorów średniego napięcia
 • pomiary obciążeń obwodów elektrycznych

Cena za wykonanie pojedyńczego pomiaru waha się od 45 do 145 zł i jest zależna od:

 • ilości punktów pomiarowych na obiekcie
 • usytuowania punktów (wysokości montażu)
 • rodzaju urządzeń (od mocy urządzenia)
 • czasu wykonania pomiarów (czy w godzinach nocnych)
 • terminu wykonania pomiarów

Wymienione ceny są orientacyjne. Wartość za wykonane pomiary jest ustalana na podstawie przeprowadzonych oględzinach i negocjacjach pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą i jest ceną ryczałtową.