Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN

mgr inż. Waldemar Zaniuk

Kontakt

tel./fax: 81 446-53-63

e-mail: info@wezan.pl

Dofinansowanie w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy


Dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

  • projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW)
  • cele projektu: utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii  COVID-19 
  • planowane efekty: zaspokojenie bieżących i pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w 3-miesięcznym okresie jego funkcjonowania
  • wartość projektu:  220 979,31 zł
  • wkład funduszy europejskich: 220 979,31 zł
  • więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy