Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN

mgr inż. Waldemar Zaniuk

Kontakt

tel./fax: 81 446-53-63

e-mail: info@wezan.pl

Przewierty sterowane


Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN oferuje usługi w zakresie przewiertów sterowanych.

Wykonujemy przewierty pod różnymi przeszkodami terenowymi takimi jak:

 - drogi
 - rzeki, cieki wodne
 - tereny zadrzewione
 - tereny zurbanizowane

Do wykonywania przewiertów wykorzystujemy wiertnice marki Ditch Witch: JT2720 AT oraz PT1010.

Model JT 2720 AT jest maszyną pracującą w technologii HDD z powierzchni ziemi. Wiertnica wyposażona jest w system umożliwiający wiercenie w gruntach skalnych.
Możliwości maszyny JT 2720 AT:
- długość przewiertu do 300 m i średnica wciąganego obiektu do 400mm przy gruncie        nieskalistym
- długość przewiertu do 100 m i średnica wciąganego obiektu do 200 mm przy gruncie skalistym (nawet lita skała).


Wiertnica PT1010 jest maszyną pracującą w technologii HDD z wykopu. 

Do wstawienia wiertnicy potrzebny jest wykop o wymiarach: długość - 210cm, szerokość - 120cm i głębokość minimum 80cm.
Niewielkie rozmiary wiertnicy oraz mały promień gięcia rur wiertniczych znakomicie sprawdzają się do przewiertów w warunkach miejskich w terenach silnie zurbanizowanych.
Możliwości maszyny PT1010:
- długość przewiertu do 55 m
- średnica wciąganego obiektu do 280mm.